Quy định về mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
Qua đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung mức thu phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp (đối với mỗi kiểu dáng công nghiệp) có nguồn gốc Việt Nam) – không bao gồm các khoản phí phải nộp cho Văn phòng Quốc tế là: 2.000.000 đồng.
Tổ chức thu phí nộp 50% số tiền phí thu được vào Ngân sách Nhà nước theo Mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành và được để lại 50% để trang trải các chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.
Chi tiết về Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 download tại đây.
Cảnh Toàn – P.QLCN
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *