Kết quả hoạt động du lịch tháng 4 năm 2017

Sở Du lịch vừa có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực du lịch tháng 04 và phương hướng nhiệm vụ tháng 05 năm 2017.

Biển Vũng Tàu dịp lễ 30/4,1/5/2017 (ảnh Mỹ Lương)

Theo số liệu thống kê của Sở trong tháng 4/2017 tổng lượng khách do các doanh nghiệp đón và phục vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch ước khoảng 330.000 lượt. Lũy kế từ đầu năm là 1.073.939 lượt đạt 40,46 % kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế lưu trú là 40.000 lượt, lũy kế từ đầu năm  là 132.084 lượt, đạt 38,53 % kế hoạch năm. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, du lịch ước đạt 200 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm  659,739 tỷ đồng, đạt 38,53% kế hoạch năm.

Trong tháng 5 năm 2017, Ngành Du lịch tiếp tục triển khai các công tác của ngành như công tác Thanh tra, công tác quy hoạch và đầu tư du lịch, công tác thông tin, quảng bá và xúc tiến du lịch, công tác quản lý doanh nghiệp và cơ sở lưu trú du lịch. Đồng thời tổ chức sơ kết tình hình thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam  đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, giai đoạn 2012 -2016.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *