Xây dựng phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu theo quy định của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 15/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2020/BCT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công Thương.
Căn cứ khoản 4 Điều 6 chương II của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2020/BCT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công Thương có quy định:“Cửa hàng xăng dầu phải xây dựng phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật”. Để thực hiện đúng quy định, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên mặt đất xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo làm thay đổi cấu trúc xây dựng ban đầu thì phải xây dựng phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu.
Nguồn: Internet
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp liên quan liên hệ Sở Công Thương (Phòng Quản lý thương mại ĐT: 0254 3859648) để được hướng dẫn kịp thời.
Tạ Châu
Đánh giá post

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *