Phê duyệt chương trình Xúc tiến Du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm 2021

UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu vừa có Quyết định phê duyệt Chương trình Xúc tiến Du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
Chương trình bao gồm: Tổ chức và tham gia các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch; tổ chức các đoàn xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế; tổ chức chương trình xúc tiến du lịch quốc gia ra nước ngoài; quảng bá du lịch qua mạng thông tin – truyền thông, trên các báo, tạp chí; tổ chức các chương trình kích cầu du lịch; Tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh, video clip nghệ thuật du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu lần thứ III và thực hiện các ấn phẩm du lịch. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid -19 đang có diễn biến phức tạp, vì vầy có một số nội dung đã và có thể sẽ không thể thực hiện được nhằm đảm bảo các yêu cầu trong phòng, chống dịch bệnh.
Theo đó, tổng kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình là trên 9 tỉ đồng. UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu giao Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh theo nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chương trình đảm bảo mục tiêu, thiết thực và hiệu quả,/.
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *